Anonymous HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ CÔNG VIỆC   
 
 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội, Tel: 84.4.37547.461, Fax: 84.4.37547.460, Email: coltech@vnu.edu.vn